Värdegrundsfilm och syskongrupper

I förra veckan fick ni en liten aptitretare av de filmer som vi börjar sprida i vår organisation men även utanför. Som jag alltid säger så är det vi gör inom kommunen till för er utanför kommunens organisation – det vi gör som ska stärka oss gör vi för er. Ju starkare vi är internt desto starkare är vi även gentemot, med och för våra invånare, företag och besökare. 

Processfilmen fanns i min blogg förra veckan och nu sprider jag vår värdegrundsfilm. En liten tvåminutersfilm som är basen för oss alla som jobbar inom Växjö kommun och som ska stärka oss som medarbetare och kollegor. Och det kommer mer – då vi i samband med vår värdegrund också tydliggör ansvar och förväntningar på oss som medarbetare i kommunen och de medarbetare som även har ett chefsuppdrag är det också en viktig del i vårt arbete. Att tydliggöra ansvar och även förväntningar skapar trygghet. Jag pratar gärna om trädgårdar – om man vet man ska odla och var man har sin gräns till sina grannar och andra intressenter skapar det en trygghet för chef och medarbetare.

Mer om detta en annan gång men jag ser fram emot att ni ser filmen om vår värdegrund och återkoppla gärna om hur du ser på det. För som alltid – bra kan bli bättre 😊


Veckans onsdagstips är något som många redan sett och delat på vår facebooksida. Nyheten om syskongrupper för barn som växer upp med syskon som har en funktionsnedsättning. Fokus i de här grupperna blir på dig som syskon. Du får träffa andra som också vuxit upp med syskon som har en funktionsnedsättning och som förstår hur det kan vara. Cirkeln leds av anhörigkonsulenterna Marie Alfengård och Pernilla Seibold. Cirkeln kommer att ha olika teman vid varje träff, men exempel på frågor som tas upp är: Hur påverkar det mig att ha vuxit upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning? Får man vara arg på oförmågor? Hur pratar vi med varandra om funktionsnedsättningen i vår familj? Vilka roller tar jag för att skydda mitt syskon? Viktigt och en nyhet som gör mig stolt. Läs mer och anmäl dig här. 

//M

Annonser