Starkare medarbetare, starkare arbetsplatser, starkare kommun

Sedan  ett tag tillbaka har vi i Växjö kommunkoncern tagit stora steg framåt i vårt värdegrundsarbete. Vi har även gjort förtydliganden av vad det innebär att vara chef och medarbetare hos oss, börjat att koppla tydliga förväntningar och ansvar på olika chefsbefattningar, börjat införa koncerngemensamma utbildningsinsatser och stärkt ledarskapet genom gemensamma ledarskapsutbildningar som är kopplade till olika chefsnivåer. Vi har också börjat med koncerngemensam successionsplanering. Det innebär ett metodiskt sätt för att identifiera och utveckla medarbetare med ambitioner och också ta tillvara talanger för framtida positioner inom vår organisation. Baserat på de behov vi har nu och framöver.

Vi gör detta för att få ett sammanhållet och effektivt sätt för att stärka oss alla som jobbar i denna stora organisation. Och därmed stärka oss som arbetsgivare och som en attraktiv arbetsplats. Detta skapar också ett Växjö där det är bra att bo och verka – en stark och välmående organisation innebär också att vi levererar starkare till våra invånare, företag och besökare. Det är tanken och målet

Stora steg har tagits som sagt och det känns därför extra roligt att vi nu har fått en ny kollega till oss , Sara Svensson, som bland annat kommer vara ansvarig för vårt koncerngemensamma utbildningskoncept, ledarskapsutveckling och kompetensutveckling. Varmt välkommen Sara och lycka till med att driva detta viktiga arbete vidare här hos oss för att just stärka oss att bli bättre.

När det gäller delen med successionsplanering har vi nu tagit fram en metod som är en bra bas och ett första steg för god kompetensförsörjning. Vi har testat metoden på vår tekniska förvaltning för chefsbefattningar med mycket bra utväxling. Och vi jobbar även med den som pilot inom vår centrala HR-avdelning. Exemplet här är vår fantastiska medarbetare Berit som i dagarna varit här i 44 år (!) men som inom något år kommer att gå i pension. För att säkerställa att vi har en god återväxt söker vi redan nu en medarbetare som ska axla hennes arbetsuppgifter. Det innebär att när Berit väl väljer pensionärslivet så finns det redan någon på plats som kan utveckla jobbet vidare. Det är inte bara bra för medarbetaren utan även vår verksamhet. Att jobba med bra successionsplanering är även en säkerhetsplanering 😊 Du som är intresserad av denna mycket viktiga position hos oss – HR-partner med ansvar för kommunledningsförvaltning – gå in och kika på vår webb för där är den annonsen ute. 

De delar som jag nämner ovan är nytt för oss i Växjö kommun. Men genom dessa gemensamma metoder och genom vår gemensamma vilja att bli ännu bättre som arbetsgivare, med bättre förutsättningar för alla som jobbar hos oss, så lever vi också vår värdegrund. En av värdegrundens grundpelare är ju att vi ska utveckla verksamheten. Något vi bland annat gör genom det här arbetet vilket känns extra bra.

Det vi nu gör är att vi lär oss av dessa piloter som körts, och sedan börjar vi att implementera allt detta i vår stora kommunkoncern under resten av året.

Vill du veta mer om vår värdegrund, oss som arbetsplats och om alla lediga tjänster som är ute så finns mycket att läsa här. Kanske är du den talang vi letar efter! Och har du som redan är en av våra värdefulla medarbetare frågor om successionsplanering eller annat, tveka inte att höra av dig.

slutspel

Veckans snackis får denna vecka vara att vi nu verkligen kallar oss Slutspelsstaden! Både Växjö Vipers och Växjö Lakers i slutspel i innebandy och hockey. Gick inte så bra igår för Vipers men det är ju många matcher kvar. Vill du vara med och stötta Slutspelsstaden Växjö – använd hashtaggen #slutspelsstadenväxjö och i sociala kanaler. Mer om det här!

Bilden är från vår entré på Västra esplanaden, som nu blivit ännu snyggare 🙂

//M

 

Annonser