Förändring och frågor och svar om ny chef

Vilken vecka vi har med lansering av ny webbplats www.vaxjo.se, presentation för våra medarbetare med lite nytt om vårt nya stads- och stationshus och förberedelser för MAT2017! Mycket energi och fokus på framtid och förbättring i allt detta – kul!

Jag har också arbetat vidare med vårt arbete kring styrning och riktning och förslaget att införa en förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen, klf, som på uppdrag av mig kommer att arbeta med förvaltningen som nu har drygt 550 anställda. En roll som också finns på våra övriga förvaltningar.

Bakgrunden till det här förslaget är att Växjö kommun befinner sig i en mycket stark expansion. Detta ställer allt högre krav på oss som organisation och på våra leveranser. För att möta allt detta behöver vi skruva något på vår organisation och kommunchefens roll. Egentligen handlar det om att min roll behöver bli än mer strategisk och koncernövergripande. Men det finns också ökat behov av närvaro – att jag och vi finns med i många olika sammanhang i möten med medarbetare, invånare och företag där de är.

Genom en förvaltningschef på klf som på uppdrag av mig blir det möjligt att möta de behoven, samtidigt som behoven hos klf tas omhand på bättre sätt. Bra kan alltid bli bättre. Det blir helt enkelt en starkare och tydligare kommunorganisation.

En fråga som kommit efter att vi la ut information om tjänsten på vårt intranät är vem som blir kommunens högste tjänsteperson. Det blir fortfarande kommunchefen. Kommunchefen är kopplad till kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen men kommer att delegera uppgifter till den nya förvaltningschefen, som på så sätt ansvarar på uppdrag av kommunchef.

Jag kommer fortfarande vara verkställighets- och personalansvarig för VKAB, personalansvarig för samtliga bolags-vd:ar och förvaltningschefer. Och personalansvarig för förbundschef på Värends räddningstjänst.

En annan fråga har varit hur organisationen på klf kommer se ut under kommunchefen. Svaret är att förvaltningschefen kommer att rapportera till kommunchefen. Men i övrigt kommer vi nu under september se över hur organisationen inom klf kan se ut och detta görs i samarbete med kontorschefer och genom dialog med samtliga chefer inom klf. Information om status och hur arbetet går kommer att spridas genom närmaste chef och kompletteras genom intranätet.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor om det här, både ni inom vår härliga kommunkoncern men även er alla invånare och företag för vi i kommunen är ju till för er. Eller om ni  har frågor och synpunkter om något helt annat!

/M

 

 

Annonser