VÄXJÖ eller Växjö kommun…

Många frågor, inspel och glada tillrop kring positioneringsarbetet vi gör med näringsliv, universitet och kultur som jag nämnde förra veckan.

Som en av många kommentarer ”Självklart är allt vi alla gör något som påverkar platsen Växjös varumärke så varför ska inte det ni gör i Växjö kommun vara del av varumärket”. – Precis! säger jag. Att visa upp, berätta och skapa en delaktighet om allt det Växjö kommun som organisation gör för våra invånare, företag, besökare och framtidare är ju en del av positioneringen av just VÄXJÖ. Det är min ledstjärna. Kvalitet och upplevd kvalitet är A och O. Om vår service brister i kvalitet eller inte upplevs bra så påverkar det inte bara Växjö kommunkoncerns positionering utan även varumärket VÄXJÖ.

Som exempelvis det som nu görs i Almedalen – vi har företag som är på plats som berättar om sina företag men även om kommunen Växjö som en attraktiv plats att verka och bo i. Vi har organisationer från Växjö som pratar om sina organisationer men också om Växjö, vi har politiker, tjänstepersoner på plats som pratar om vad vår egen organisation gör för Växjö. Alla dessa personer sprider budskapet om VÄXJÖ. Det är något som är en del av vårt allas positioneringsarbete och något som är bra för VÄXJÖ, våra respektive organisationer, företag och våra invånare. Det är ett viktigt led för att stärka vår konkurrenskraft och generera fler invånare, besökare, evenemang och investeringar.

Måndag morgon och en del av mina kollegor har redan farit till Visby. Jag åker snart och laddar inför en spännande debatt om medborgardialog – mitt i prick kopplat till det jag skriver ovan anser jag. Att ha dialog med dem vi är till för är en självklarhet. Vårt mål är ju fortsätta att ha ett hållbart samhälle där det är underbart att leva, bo och verka och för att kunna uppnå det måste vi ha våra invånare, företag och besökare i fokus för det vi gör nu, men även för framtiden.

Annonser