Kräftor, graffiti, träd och bad

Torsdag igen och det innebär tips! Var inne på vår webbplats nu på morgonen och såg att de fyra översta nyheterna just nu verkligen innehåller en underbar mix av just tips till alla invånare, så dessa vill jag lyfta idag! Eller vad sägs om att anmäla sitt intresse att fiska kräftor i Södra Bergundasjön i augusti. Lammhultsbadet är öppet igen efter renoveringen. En uppmaning att nominera någon till årets trädpris. Och så invigningen av Växjö konsthalls stora sommarutställning Why Graffiti? Fyra tips för invånare och besökare med olika intressen, precis som det ska vara på vår webb!

Jag har en mindre sparringgrupp av personer från näringsliv, universitet och kultur som jag träffar regelbundet – en härlig grupp människor som ger mig och varandra energi, inspel, återkoppling och framtidshopp och allt vi har gemensamt är vårt allas Växjö. Att vi träffas är oerhört viktigt för mig – dels är de alla mycket härliga, energifulla och kunniga personer men de är också förlängda armar/huvuden/öron/ögon till mig kopplat till allt som rör Växjö. De hjälper till att spana, iaktta och tycka inom alla områden. Genom deras involvering så hjälper det mig att ta in nyttigheter och på så sätt stötta så att vi inom Växjö kommun kan bidra att något händer – inte inom vår egen organisation utan för Växjö Kommun och vårt Växjö och positionering av Växjö.

Det vi nu fokuserar på är arbetet med att förmedla en gemensam bild av Växjö – både från oss i Växjö kommun som organisation men även från näringsliv, universitet, kultur och idrott. Värdeord som vi alla kan enas kring. Detta arbetet påbörjade jag med en stor workshop för drygt 1,5 år med ett 40-talet kreativa personer från näringsliv, kultur, idrott och universitet. Ett arbete för att förena oss alla. 1,5 år sedan kan tyckas lång tid men allt sådant här förändringsarbete och samsynsarbete kräver tid, reflektion och samtal. Värdeorden ska hjälpa oss alla att stötta Växjös fortsatta expansion för om vi har samma värdeord oavsett vilka avsändare vi är dessto lättare syns det. Det vi nu gör är en attraktions-undersökning där vi kommer att få svar på vad företag, besökare, invånare inom Växjö tycker och på så sätt se vad vi kan förbättra. Skriver mer om den när den är klar!

//M

Annonser