Krångligt, segt och otydligt?

Jag får många frågor både från medarbetare men också företagare och invånare kring komplexiteten i en stor organisation som Växjö kommun. Är det byråkratiskt? Krångligt? Segt? Otydligt?  

Baserat på mina tidigare erfarenheter i såväl små, men också mycket stora företag är utmaningarna lika där som här – många intressenter där tydliga strukturer, samverkan på en mer formell nivå är viktiga. För annars påverkar det som vi levererar.

En mycket viktig del skiljer dock och det är den demokratiska delen där folkvalda politiker bestämmer vad/när saker ska göras i mycket tydliga beslutsforum samt att allt vi gör och ska arbete med är öppet och transparant. Det är ju först när ett beslut tagits i styrelser eller nämnder som arbeten verkligen görs från att tidigare varit förslag. I demokratisk anda sprids förslag ut till alla som är intresserade så att det kan diskuteras och ges input på, innan beslut tas. Det händer självfallet att uppdraget eller aktiviteten ändras i innehåll under den politiska beslutsprocessen då den diskuterats.

Att det kan uppfattas som långsam innan beslut hänger samman med att vi är transparenta med förslag, från det att förslaget inkommit behandlats och beslut.

Det händer att jag läser i media att uppdrag har getts mig där fakta kommer från utskick för beredning. Det vill säga beslutet att det ska göras är inte taget och då kan inte heller något arbete sättas igång. För uppdragen kan ändras i karaktär eller så kan det beslutas att inte göra det förslaget säger.

Samma rutiner finns även i andra stora organisationer och så även in näringslivet. Men oftast blir det inte offentligt förrän sista delen tagits, beslutet. Att det kan ha gått månader, ja ibland år av diskussioner i olika forum i näringslivet innan beslut tas och då visas för medarbetare och andra intressenter är inte ovanligt, men det syns inte lika ofta för allmänheten. Kan vara bra att tänka på när det kan läsas att exempelvis jag som kommunchef fått uppdrag, men där jag meddelar att saker inte är startade. Det hänger samman med att beslutet ej är taget, utan att ärendet är ute på remiss.

För mig är det här tydlighet, transparens och helt i den demokratiska andan. Så att säga att det är byråkratiskt känns fel. Och för de som undrar om det är långsamt i kommunens korridorer kan jag säga nej – vilket driv vi har och mycket händer både fort och effektivt. Men som alltid, bra kan alltid bli bättre 🙂

Ha en fin midsommarvecka!

//M

Annonser