Från stuprör till flöden i ”huret”! Och ny spännande app…


En stor idag i dag – vi har vår första koncerngemensamma workshop/utbildning för alla våra verksamhetsutvecklare i koncernen där processer är vår ledstjärna.

Ni som följt min blogg och ni som sett och hört mig i olika forum vet om att vi i ”huret” (tjänstepersoner inom förvaltning och bolag som jobbar med verkställigheten) för drygt 1 och 1/2 år sedan (i september 2015) började med vår strategi kopplat till säkerställa mervärde för dem vi är till för: våra invånare, företagare, och framtidare. Detta ska vi göra genom att:

  1. Tydliggöra en värdegrund i vår egen koncern (Kultur).
  2. Säkerställa bättre resursutnyttjande, effektivare verkställighet och skapa bästa förutsättningar för våra bolags-vd:ar och förvaltningschefer att ta sitt ansvar med mera, genom en gemensam riktning i vår koncerngrupp.
  3. Arbeta efter en tydlig struktur där vi genom processer fokuserar på gemensamma leveranser till dem vi är till för.Monicas trekant_liten

Jag har fått erfara i olika sammanhang (inte bara här utan även i mitt tidigare liv) att just ordet processer associeras till både bra och dåliga saker. Administration, jobbigt, få in folk i fällor… men också att processer skapar förutsättningar för att förstå vilka vi är till för, effektivitet, kompetensutvecklande och hur man hänger ihop i en leverans. Samt att det skapar förutsättningar för självständigt ansvar och entreprenörskap. Det är de i sista påståendena som jag fått uppleva som jag vill att vi fokuserar på. Att just fokusera på vår leverans istället för vilka organisatoriska boxar vi har, att det är leverens och inte vem man rapporterar till rent linjemässigt som är det viktiga. Det kan vara utmanande för oss många chefer, för det innebär att våra fantasiska medarbetare också blir ledda och styrda från andra håll – leveransen. Det är svårt ibland att beskriva i en text, men jag hoppas att ni alla förstår och om jag säger: Från stuprör till flöden där våra invånare, företag och framtidare är i fokus.

Detta är inte rocket science utan mer ett nytt sätt att tänka och jobba. Idag träffar vi första gruppen av fem, där våra verksamhetsutvecklare ute i organisationen får en första duvning. Vår koncerngemensamma metod för processer är nu launchad! Verksamhetsutvecklare är så viktiga för våra bolag och förvaltningar eftersom de är dom som ska ha bästa förutsättningar att förstå flödena och kärnuppdraget i våra leveranser.

Jag är upprymd över att både vara med och prata på introduktionen och att träffa våra viktiga verksamhetsutvecklare i organisationen, men framför allt för att vi tar ännu ett viktigt och nödvändigt steg i vår triangelstrategi. Att få ut kunskapen än mer om processer och att genom att arbeta med processer och flöden istället för boxar och stuprör, kunna göra ännu mer bättre för dem vi är till för – våra invånare, företagare och framtidare. Att vi också har en gemensam processmetodik som vi nu för ut känns mycket givande då det gör skillnad för oss intern men framför allt för dem vi är till för – våra invånare och företag!

Så till veckans torsdagstips: Växjö Naturkarta! Igår presenterades den och vi har redan fått mycket positiv respons. Växjö Naturkarta som både finns på webben men också som app att ladda ner till din smarta telefon, är ett hjälpmedel när du vill ut i Växjö kommuns vackra natur. Här kan du planera din utflykt till kommunens naturreservat, friluftsområden eller andra gröna besöksmål. På webben finns allt du behöver veta. Jag ska så fort jag hinner efter dagens övningar ladda ner appen.

//M

Annonser