Sista dagen…

…för juryarbetet idag! Under några måndagar har vi i juryn för arkitekttävlingen tittat på de fem förslagen från de arkitekter som lämnat in sina förslag på nytt stadshus och stationsbyggnad. Den 24 januari ska vi ha klart vilket av förslagen som är arkitekttävlingens vinnare och presentera det för kommunfullmäktige.   

Arbetet har verkligen gått smidigt och diskussioner, utmaningar och input har delats upp så att det hela tiden kommer fram lösningar. Mycket gott samarbete vill jag poängtera och jag ser fram emot att tillsammans med övriga i jurygruppen nu ta mig an sista dagen.

24 januari kommer vårt förslag att beskrivas för kommunfullmäktige och vi kommer sedan självfallet att sprida information i olika kanaler, så att ni alla ska få titta på ritningar och få mer information om Växjös nya stadshus.

vår webbplats finns information om hur arbetet går vidare kring nya stadshuset.

För oss som jobbar i Växjö kommun finns också information på vårt intranät.

Ha en fin vecka!

//M

 

Annonser