Vi lyfter trä och vatten

Idag kan vi berätta om att vi kommer utveckla arbetet med träbyggnation här i kommunkoncernen. Och i hela Växjö kommun. Johan Thorsell som idag är näringslivsutvecklare blir ny verksamhetssamordnare kring träbyggnation.  Vårt arbetet med att befästa och utveckla Växjös position som ledande och drivande i träbyggnationsfrågor ska prioriteras högt i vår koncern. Det är viktigt inte bara för oss, utan för vårt näringsliv och självklart också för miljön. Med Johans kunskap, breda nätverk och hans energi tar vi ytterligare kliv framåt när det gäller att stärka vår position och bredda arbetet i koncernen. Det känns mycket spännande och bra för framtiden!

Jag har tidigare skrivit om vårt viktiga vatten här på bloggen. Och det som borde vara veckans snackis denna vecka är FN:s Världstoalettdag den 19 november. Då uppmärksammas globala sanitetsfrågor världen runt. Visste du att över 2,3 miljarder människor saknar en toalett att gå till? Det kan vara en fråga på liv och död.

I Sverige har vi inte de problemen. Här finns både toaletter och rent vatten. Men efter en torr och varm sommarsäsong som i år så kan den här dagen ändå vara ett bra tillfälle till reflektion.

I vårt land behöver vi bli bättre på toalettvett. Bara i Växjö slängs varje år upp mot 60 ton skräp i avloppet! Att ”spola rätt” och att inte låta kranen stå och rinna i onödan är enkla vardagssaker där vi invånare kan bidra till en bra miljö genom att vara rädda om det rena vattnet.

I höst har  en del fastighetsägare med egna brunnar haft problem med vattenförsörjningen på grund av låga nivåer på grundvatten. Som väl är har det kommunala vattnet i Växjö inte varit i farozonen som i en del andra kommuner. Här är tillgången på dricksvatten god. Och det tack vare framsynta politiker och kunniga tjänstepersoner som för snart tio år sedan valde Bergaåsen i Ljungby kommun till ny vattentäkt.

I höst har också Havs- och vattenmyndigheten beslutat att Växjö kommuns anläggningar för dricksvatten på Bergaåsen ska klassas som riksintresse för vattenförsörjning. Därmed får vattenanläggningarna samma status som andra viktiga samhällsfunktioner vilket känns tryggt.

Därför är Världstoalettdagen den 19 november också en bra dag att ägna en tacksam tanke till våra tekniker, mekaniker och ingenjörer, de som sköter planering, drift och övervakning av våra vattenverk och reningsverk – dygnet runt, året runt!

Nu ska jag gå ut i köket och hämta ett glas kallt gott vatten att dricka. J

Ha en skön helg! //M

 

Annonser