Välkommen Jan Ottosson – vår nya säkerhetschef

janottosson

Idag är jag extra tisdagsglad – vår rekrytering av ny säkerhetschef är klar och jag kan stolt och med mycket energi säga varmt välkommen till Jan Ottosson!

Jan Ottosson kommer närmast från Linnéuniversitetet där han är lärare på polisutbildningen. Fokus i hans arbete på universitetet ligger på ledarskap och styrning. Han leder också kommunpolisutbildningen nationellt. Jan Ottosson är polis och har tidigare arbetat på Polisen Kronoberg, bland annat som biträdande chef för Växjö närpolisområde.

Jag har tidigare berättat om den förstärkning och intensifiering vi nu gör kring säkerhet och beredskap i Växjö kommunkoncern. Omvärlden förändras och våra verksamheter har idag fler brott i sina leveransflöden än tidigare att hantera. Det är händelser där invånarnas, besökarnas och företagens säkerhet, trygghet och behov av åtgärder och information står i centrum. Det innebär att vi nu måste lyfta och driva säkerhets- och beredskapsarbetet på lite annorlunda sätt och därmed möta de behov som finns i våra verksamheter.

Vår säkerhetsgrupp kommer framöver att ha ett ännu mer tydligt koncernövergripande ansvar för metoder, processer, och uppföljning kring kris, säkerhet och beredskap. Detta gör det möjligt för våra verksamheter att ta ansvar och hantera incidenter och kriser både på strategisk och operativ nivå (planering och verkställighetsnivå). Beredskap för extraordnära händelse bygger på en i grunden pålitlig, redundant, fungerande verksamhet. Detta skaffar vi genom att på ett proaktivt sätt jobba med att i den dagliga verksamheten ha metoder och rutiner som gör att vi kan förekomma men också hantera extraordinära händelser. Det vi pratar om är kontinuitetsplanering (något som jag med stor säkerhet kommer att beröra mer framöver) – att vår service till er som vi är till för (medborgare och företag) fungerar när vi har ett normalt läge, när vi har ett avbrott i vår leverans och i ett krisläge.

Att driva denna förändring och skapa förutsättningar för att få till den målbild vi nu satt upp, kräver en person med erfarenhet av ämnet men framför allt ledarskap, chefskap och en förmåga att leda och fördela. Det har Jan och därför blir just han vår nya säkerhetschef!

Jan börjar sin tjänst 1 februari 2017. Det ska bli härligt att utveckla och arbeta med denna viktiga sak tillsammans med honom, vår koncernledning och med alla medarbetare som berörs av vårt förändrade angreppssätt. Allt för att säkerställa bättre säkerhet för dem vi är till för – våra invånare och företag!

Ha en fortsatt fin vecka

//M

Annonser