Omvärlden förändras – nu stärker vi upp arbetet kring säkerhet och beredskap

Fredag igen och hos oss och dags att summera ännu en vecka. Hos oss har det varit mycket säkerhetstänk ett tag nu och idag eller imorgon kommer en intressant jobbannons ut. Vi vet ju alla att omvärlden förändras och vi på Växjö kommun märker att vi idag har fler incidenter än tidigare att hantera där invånarnas säkerhet, trygghet och behov av åtgärder och information står i centrum. Det innebär att vi måste lyfta och driva säkerhets- och beredskapsarbetet på lite annorlunda sätt och därmed möta de behov som finns i våra verksamheter. 
 
Vår Säkerhetsgrupp på Växjö kommun kommer därför framåt att ha ett mer tydligt koncernövergripande ansvar för metoder, processer, och uppföljning kring kris, säkerhet och beredskap vilket gör det möjligt för våra verksamheter att ta ansvar och hantera incidenter och kriser på både strategisk som operativ nivå.
I samband med att jag och säkerhetschef Bo Tenland under våren och fram tills arbetat kring hur vi tar nästa steg inom säkerhet har Bo Tenland informerat att han inte önskar vara kvar som chef för att driva det fortsatta förändringsarbetet. Därför kommer en rekrytering av ny säkerhetschef att genomföras. Bo Tenland kommer glädjande att vara kvar som verksamhetsutvecklare inom gruppen, då hans kunskap är viktig för det fortsatta arbetet. Bo är kvar som chef tills ny chef har tillträtt och överlämning skett.
Rollen som säkerhetschef  innebär ansvar för säkerhet och beredskap i hela kommunkoncernen. Det innefattar även att vara ansvarig för samarbetet med Krissamverkan Kronoberg där Växjö kommun samverkar med länets övriga kommuner, Länsstyrelsen, Region Kronoberg och polisen. Till säkerhets- och beredskapsgruppen kommer även vår kommunpolis vara knuten.
Tjänsten ligger nu ute, tipsa gärna! Här hittar ni mer information.
Therese Johaug och Bob Dylan – inget slår nog dem som veckans snackisar, eller hur? Men när det gäller Växjö har Aftonbladet i veckan uppmärksammat stadsdelen Araby genom flera reportage. Detta har också med texten ovan att göra – otrygghet och utanförskap hänger ihop och är en prioriterad fråga för oss och det finns som sagt mycket att göra kring det. Tillsammans med andra aktörer naturligtvis. Jag har inte läst alla Aftonbladets delar än, får bli en helgsyssla. Här kan du som har missat läsa.
Ha en fin hösthelg!

/M

Annonser