Sjätteplats och torsdagstipset!

Först en underbar nyhet såhär i sommartider – Vi i Växjö kommun placerar oss på plats sex bland Sveriges bästa miljökommuner. Förra året plats 20, nu plats sex – vi har helt enkelt blivit bättre genom politisk ambition och många aktiviteter kopplat till vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Att jobba med just miljö och hållbarhet är något som gör att vår kommun är och fortsätter vara en fantastisk plats att bo, verka och leva i. Både för oss som finns här nu men också för att framtida generationer ska kunna bo, leva och verka i en fortsatt fantastisk kommun.

Och visste ni förresten om att vi har besökare från såväl Sverige men även hela världen, men främst från Kina, Japan, USA, Frankrike och Kanada som kommer för att lära sig mer om vårt hållbarhets- och miljöarbete! Besökarna vill oftast titta på och lära sig mer om bioenergiproduktion (el, fjärrvärme och fjärrkyla), energieffektiva hus och passivhus, träbyggande och avloppsreningsverk med biogasproduktion samt hur vi jobbar med vårt miljö- och klimatmål. Under besöken kikar de på våra anläggningar och arbeten men de möter också våra experter i form av tjänstepersoner, personer från näringslivet och politiker som presenterar vad och hur vi gör. 2015 hade vi drygt 30 delegationer från utlandet (varav flera tv-bolag som också passade på att göra inspelningar om vårt arbete) och fram till i nu har vi under 2016 haft drygt 15 delegationer och fler är redan bokade för sensommaren och hösten.  Roligt att se och märka att det arbete som sattes igång under 1960-talet och som intensifierats varit banbrytande för mycket kring miljö- och hållbarhetsarbetet. Det är verkligen något jag hoppas vi alla kan vara stolta över!

Torsdagstipset ja. Jo! För att vi ska hjälpa varandra och för att vi bli ännu bättre kring tillgänglighet så har vi i Växjö kommun infört en tillgänglighetslinje. Om det exempelvis saknas dörröppnare, trappräcke, hörslinga eller finns andra brister någonstans i kommunen så kan du snabbt anmäla ditt ärende om bristande tillgänglighet till oss. Läs mer om hur du anmäler på vår hemsida!

/M

Annonser