Somrigaste helgen snart här – och välkommen Karin!

Tack ni alla företagare och invånare som gett mig feedback och frågor kring min blogg – fantastisk gensvar och bra frågor som skapat dialog. Senaste veckan har det strömmat in mail och samtal kring min och vår nya koncernledning. Många förstår mervärdet av vad det ger – inte bara internt utan också för dem vi är till för (våra invånare, företag och framtidare). En ledningsgrupp där man skapar samsyn, förankring och säkerställer att konsekvenser tas med så att de som levererar till våra invånare och företag kan ta sitt ansvar – dvs att cheferna över våra förvaltningar och bolag är med i alla sådana viktiga samtal. Nytt hos oss och det ger förutsättningar för alla att just kunna ta sitt ansvar.

Frågan jag fått är varför det är en så stor grupp. Ja, det är en stor grupp men nödvändig. Det förutsätter dock att jag har ett ledningsstöd med en mindre gruppering från ledningsgruppen som möts varje vecka. Mitt ledningsstöd är Lena Björkqvist (HR/personalchef), Katarina Andersson (ekonomi/finanschef), Anna Karlsson (utvecklingschef), Peter Lange (vice vd VKAB). Det är vi fem som förbereder alla frågor på bästa sätt så att när vi väl har ledningsmöten blir dessa effektiva. Det ställer stora krav på mig som ordförande i en sådan stor grupp, men med min tidigare erfarenhet, ledningsstödet och självklart stödet från hela ledningsgruppen så kommer detta att bli bra. Jag ser fram emot 1 augusti då vårt nya sätt att styra och leda tjänstepersonledet i Växjö kommunkoncern sätts igång!

Vi har ytterligare en person som jag önskar välkomna. Det är Karin Malm som är vår nya kommunikationschef. Karin kommer närmaste från Vida-koncernen där hon är informationschef.  Karin börjar hos oss under september  och jag ser fram emot att känna av hennes stora engagemang och driv och sitt strategisk tänk. Fokus för Karin är att fortsätta arbetet med ”En kommunikation” i kommunkoncernen, att samordna vår kommunikation än mer och att tillsammans med mig och övriga fortsätta att jobba med att kommunicera Växjö kommun som en attraktiv plats att såväl arbeta och bo i som leva och verkar för.

Nu är äntligen Sydostleden invigd! 27 mil cykelled mellan Växjö och Simrishamn. Den 2:a nationella cykelleden i Sverige. En fantastisk möjlighet för Växjös invånare att turista på nära håll och för företagen i staden att via alla turister som cyklar på leden att de finns och vår fantastiska kommun! Läs mer här
Snart är sommarens somrigaste helg här – midsommar. Det är många aktiviteter i vår kommun där samvaro, lek, dans och ”bara vara tillsammans” är ledorden. Midsommarfirandet på Evedal drar igång kl 11.30. Och i Jät börjar man dansa runt midsommarstången kl 14.00

Jag önskar er alla en härlig, somrig och fin midsommar

//M

Annonser