Ettårsjubileum för mig och nu är det klart med nästa steg …

Bra kan bli bättre

Extra mycket känslor i kroppen hos mig idag – för ett år sedan var det min första dag som kommunchef i Växjö kommun. Ett år går fort och när jag ser tillbaka så fylls jag mestadels av positiva, varma och stolta känslor och minnen. Vilken kommun att bo, leva och verka i känner jag. Mycket händer hela tiden, vi har fantastiska engagerade medborgare och företagare som VILL, vi har politiker och medarbetare som också vill mycket för allas bästa. Förutom ett år där jag lärt mig mycket så är jag också glad över att jag nu kan informera om vår nya ledningsstruktur inom Växjö kommunkoncern! En förändring som görs för att vi ska bli bättre för dem vi är till för – alla medborgare och företag i Växjö kommun samt för alla fantastiska medarbetare.

 

Ny ledningsstruktur i kommunkoncernen

Nu är alltså allt klart för att vi per den 1 augusti ska börja med en ny ledningsstruktur i Växjö kommunkoncern inom tjänstepersonleden. Den utgår från ett koncerngemensamt sätt att styra, stödja och arbeta i tjänstepersonleden i både förvaltnings- och bolagsdelen. Genom den nya strukturen kommer vi alla få lättare att se helheten, hur vi tillsammans kan nå och verkställa våra mål och använda våra totala resurser på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Det vill säga vi ska hushålla med våra resurser och säkerställa att vi ger bästa service på effektivaste sätt till dem vi är till för.

Mer om koncernledningen

För att minska sårbarheten och göra oss mer effektiva skapar vi nu en koncernledningsgrupp.  Koncernledningen har till ansvar att få samsyn, säkerställa att beslut tas i samförstånd och att besluten implementeras på ett sätt som tar hänsyn till förvaltningschefer och vd:s ansvar och områden. Var och en i koncernledningsgruppen har ansvar att säkerställa information, involvering, implementering och uppföljning inom sina organisationer. (Längst ner kan du se vilka personer som ingår i koncernledningen.)
Koncernledningen och vårt nya sätt att styra och leda är en del av den strategi som sjösattes förra året i juni när jag precis började – triangeln där vi jobbar med att få en gemensam kultur (genom gemensam värdegrund), tydliggöra en riktning (vilka vi är till för och en koncerngemensam styrning på tjänstepersonnivå) och struktur (genom processer för att nå målet – en sak på ett ställe och ett sätt istället för en sak på flera ställen och på flera sätt).
Förutom att ge extra mervärde åt dem vi är till för så kommer detta även resultera i ett  mervärde för oss alla som jobbar i kommunen. Vi skapar gemensamma finansiella, personella strukturer så att vi får förutsättningar att möjliggöra att våra mål nås på ett effektivt sätt och att varje medarbetare enklare ska kunna ta sitt ansvar.

Ny struktur på så kallade kommunledningsförvaltningen

Vi skapar också en förändrad struktur på förvaltningen som idag, kanske lite missvisande, kallas för kommunledningsförvaltningen.Det gör vi för att säkerställa ett koncerntänk, skapa helhet och effektivare rapportering och arbetssätt. Det innebär att samtliga kontorschefer på förvaltningen kommer att rapportera antingen till HR/personalchefen, ekonomichefen, utvecklingschefen eller till mig. Det här är ett sätt att öppna upp vår organisation och se koncernen från ett bredare perspektiv.  Enheterna/avdelningarna på förvaltningen som kallas för kommunledningsförvaltningen arbetar supporterande och leverera för och till hela koncernen, vilket vi nu tydliggör genom denna struktur.

 

För mig är det här värt att fira – dels att jag fått möjlighet att fira ett år som kommunchef – ett jobb som varje dag fyller mig med glädje, utmaningar och stolthet! Tack alla ni som fyller mig dessa känslor.  Dels att jag kan berätta om vårt nya sätta att jobba– ett sätt som skapar än mer mervärde för dem vi är till för – medborgare och företag.

Det är dubbelt champagneläge för mig ikväll då sonen har sin studentbal!

//M

Koncernledningen består av följande personer:

Kommunchef/Vd VKAB – Monica Skagne
Ekonomi/finanschef Rekrytering pågår
(Har det koncernövergripande ansvar för Ekonomi/finans/Verksamhetsstyrning och kontroll/uppföljnings processerna)
HR/Personalchef Rekrytering pågår
(Har det koncernövergripande ansvaret för all förhandling, personal- och kompetensutveckling, kompetensförsörjning, successionsplanering, rekrytering, verkställighetsuppföljning inkl competence management processerna)
Vice vd på VKAB – Peter Lange
Chef för utvecklingsenheten – Anna Karlsson
Chef för utbildningsförvaltningen – Camilla Holmqvist
Chef för förvaltningen arbete och välfärd – Per Sandberg
Chef för omsorgsförvaltningen – Ann-Christine Norlander
Chef för stadsbyggnadsförvaltningen – Lars Wennerstål
Chef för miljö- och hälsoskyddskontoret – Madeleine Karlsson
Chef för tekniska förvaltningen – Maria Sundell Isling
Chef för kultur- och fritidsförvaltningen – Erica Månsson
Chef för näringslivskontoret – Thomas Karlsson
Chef för planeringskontoret – Paul Herbertsson
Chef för måltidsenheten – Anneli Ekstedt
Vd Videum – David Svensson
Vd VÖFAB – Christer Carlsson
Vd VEAB – Erik Tellgren
Vd Växjöbostäder – Maria Säterdal
Vd Vidingehem – Stefan Blomqvist

Annonser