Chans att påverka – hur vill du att Ringsberg/Kristineberg ska utvecklas?

I veckan kom Svenskt Näringslivs resultat av företagsklimatmätningen. Själva rankingen blir klar i september men det är roligt att vi redan nu kan se att Växjö för första gången når över betyget 4,0 när det gäller det samlade omdömet av företagsklimatet. Då många av oss inom förvaltningsdelen eller bolagsdelen i Växjö kommun jobbar med näringslivs- och tillväxtfrågor så är mätningen också ett betyg på hur vi jobbar med våra företag i  Växjö kommun. Tillgänglighet, dialogen med kommunledningen och övriga medarbetare i kommunen samt information är de parametrar som ökat mest. Nu är det bara att  hänga med och jobba än mer med tillgänglighet via telefon, information i olika kanaler, e-tjänster och allas vårt bemötande  för dem vi är till för. Stort tack till alla företagare som tagit sig tid att svara på enkäten – det hjälper oss att bli bättre!

Vi behöver era tankar och idéer för hur utvecklingen av Ringsberg/Kristineberg ska bli framöver. Det kan ni göra genom att kontakta vår projektledare Jonna Wehlin,  0709-912395 eller via din Smartphone! På lördag är det premiär för mobilappen PEAR 4 VXO (Augmented Reality for Public Engagement) där ni invånare kan vara med och påverka hur ni vill att Ringsberg/Kristineberg ska användas i framtiden. Resultatet kommer påverka utvecklingsplanen av området som ska vara färdig i slutet av året.

I appen kan du läsa om de fyra alternativ som finns. Du kan sedan rösta på det förslag du tycker är bäst via ditt twitterkonto och se röstningsresultat i ett diagram. Ni kan få mer information om detta på Vårstad i helgen. Klockan 13 demonstreras appen av skaparna från Linnéuniversitetets i Ringsberg/Kristinebergs tält på Storgatan vid Speakers Corner.

Torsdagstipset är kort och gott VÅRSTAD – vår årliga kulturfest som går av stapeln i en av våra många centrum i kommunen – Växjö citycentrum på lördag – se vidare program här.

/M