Sveriges mest spännande arbetsgivare?

Varje år utser Karriärföretagen Sveriges Topp 100 mest spännande arbetsgivare. Och för någon vecka sedan blev jag kontaktad av dem – de hade fått tips från allmänheten samt från några av våra medarbetare att det vi jobbar med i vår triangel är något som är värt att sprida. Något som gör att vi blir en bra arbetsgivare samt är bra för karriären.

Genom att jobba med KULTUR (en gemensam värdegrund), RIKTNING (koncernstyrning som hjälper oss att effektivt nå våra mål ) och STRUKTUR (vårt processarbete) skapar vi tydlighet, stabilitet och möjlighet för alla medarbetare i kommunkoncernen att ta vårt ansvar, växa och göra det bästa för de vi är till för – våra medarbetare, medborgare och företagen!

Att vi ska intensifiera vårt arbete med mogna HR-processer (personal/kompetensutveckling, kompetensförsörjning och successionsplanering tillsammans med förhandling) är också en stark bidragande orsak att vi nu är nominerade till Sveriges Karriärföretag inom offentlig sektor.

Nästa steg i urvalsprocessen blir att alla ni som jobbar  på Växjö kommun kommer, via Insidan, kunna svara på en kort enkät om Växjö kommun som arbetsgivare.

Vi är ju i början på en resa och det kommer att ta ett tag innan vi får genomslag i hela vår fantastiska organisation – men oavsett så är det enormt roligt att vårt arbete redan gett eko både internt och externt. Det vore ju roligt att visa övriga Sverige att genom att satsa på kultur, en gemensam riktning och struktur så skapas ett mervärde för alla. Vi medarbetare är starkt bidragande till Växjös framväxt och utveckling genom att vi  utvecklas genom våra jobb!

/M

Annonser