Nu tar vi ut riktningen

Äntligen sätter vi igång på riktigt med en viktig del i vårt framåtriktade arbete som blir en  del i att stärka Växjö för framtiden och dem vi är till för:  kommuninvånarna, företagen, nya Växjöbor och alla våra fantastiska medarbetare. Det jag pratar om är RIKTNING i vår triangel..
Riktning handlar om att vi får en helhet i koncernen och på så sätt kan styra och arbeta gemensamt mot de mål som är satta, hushålla med våra resurser på bästa sätt och jobbar effektivt. HÄRLIGT!

Bakgrunden är att vi i kommunkoncernen har vi en bolagsdel med fem bolag och ett moderbolag, samt en förvaltningsdel med åtta förvaltningar. Koncernstyrning och ledning sker idag endast av och via mig som kommunchef i tjänstepersonledet. Det är bara jag som kan ha den totala översynen över olika aktiviteter som görs på de olika förvaltningarna och bolagen som är kopplade till alla mål som politiken satt oss att verkställa. Detta är näst intill en omöjlig uppgift och det innebär att jag måste ner i vissa detaljer för att just säkerställa att vi inte suboptimerar, det vill säga att en avdelning gör något som någon annan också gör eller att en avdelning gör något som är direkt kontraproduktivt för de andra. Sådant händer idag och det är inte bra för det engagemang och arbete som våra medarbetare lägger ned och det skapar en frustration.

För att skapa en bättre hållbarhet och därmed effektivare ledning kommer vi nu att intensifiera arbetet med våra koncerngemensamma ledningsprocesser och tydliggöra att detta ansvar läggs på kommunledningsförvaltningen.

De processer vi pratar om och som är så extremt viktigt att få till är:
ekonomi, HR/personal och kommunikation/marknad/positionering.

I HR/personalprocessen ingår bland annat det fulla koncernansvaret för processer som personal och- kompetensutveckling, kompetensförsörjning, successionsplanering, rekrytering, förhandling, förändringsledning.
I Ekonomi ingår bland annat det fulla koncernansvaret för processer som ekonomi, finans, verksamhetsstyrning, kontroll och uppföljning.
Inom kommunikation/marknad och positionering så tar vi steget att skapa en sammanhållet arbetet med intern/externt kommunikation positionering. Detta uppdrag har sedan tidigare lagts på utvecklingsenheten som Anna Karlsson har ansvaret för. Allt i fullt samarbetet med övriga förvaltningar och bolag.

Genom att få till och jobba med dessa processer över hela koncernen skapar vi gemensamma, finansiella, personella och strukturella förutsättningar som möjliggör att våra mål nås på ett effektivt sätt och att både bolag och förvaltningar kan ta sitt ansvar på ett bättre sätt.

Detta gör att vi nu rekryterar en HR/Personalchef som har det koncernövergripande ansvaret för ovan processer. Och vi kommer även att rekrytera en Ekonomichef som har det koncernövergripande ansvaret för ekonomi processer ovan. Om du är intresserad att se på annonserna och vilka kompetenser vi eftersöker finns de här.

Allt utvecklande av processerna, implementering och uppföljning görs i samarbete med samtliga förvaltningar och bolag  – allt i syfte att säkerställa att kompetens används och att alla känner sig involverade.

När jag skriver det här är jag så stolt och glad för jag vet om att detta nya arbetssätt kommer göra skillnad och stärka oss och för dem vi är till för = medarbetare, företagare och invånare.

/M

Annonser