Förändring, granskning, öppenhet och härskarteknik.

Jag läste ett ord idag som kilade som is genom kroppen – härskarteknik. Länge sedan jag hörde det ordet och började fundera på vad det egentligen är. Är det att visa endast en sida av fler för att undvika en helhetsbild? Eller är det att inte vara transparant i svar/frågor för att vinkla saker till det man önskar själv?  vad vet jag men ordet och dess innebörd har upptagit mina tankar under hela helgen.

Ni kanske har läst artiklarna om mitt ledarskap i Smålandsposten och undrar vad som egentligen händer? Jag är lite ovan att bli granskad offentligt men har inga problem med det – det ingår i min roll och jag är givetvis helt öppen för det. För att ge en helhetsbild vill jag ge det baserat på fakta som finns. Jag har 26 direktrapporterande chefer till mig och de alla ingår i en grupp som jag kallat strategigrupp. De står lika nära mig allihop o alla har lika röst inom de områden vi jobbar med. Vi har gemensamt kommit fram till de områden vi ska utveckla o jobba med, vi har ett. styrkort med mål som följs upp kontinuerligt.  Det är ett nytt sätt att jobba för oss alla. Vi alla är nya i den här sammansättningen men då vi alla hänger samman är det naturligt för mig att vi också leder tillsammans enligt den strukturen just nu. De 26 har  gett mig ett medelvärde på 77 av 100 i medarbetarundersökningen kopplat till ledarskap. Baserat på gamla strukturer har rapporter sedan delats in på tre olika delar,  förvaltningschefer själva ger mig betyget 85, koncerncheferna 89 och cheferna på kommunledningsförvaltningen ger mig 58. Bryter man ut någon grupp blir värdet högre, bryter man ut en annan blir det lägre – som i dom flesta undersökningar. Jag funderar hur resultaten sett ut om de var uppdelade på kön, ålder, vikt eller hårfärg  men nu är de skapade enligt gamla strukturer även om vi inte jobbar enligt dem längre. Självklart vet jag att även här kan bra bli bättre och även jag arbetar ständigt med att utvecklas för att bli, och göra, bättre. All input är värdefull och allt ska leda till att vi alla ska må bra och att vi gör det bästa för dem vi är till för – medarbetare, medborgare, företagare och framtidarna!

Att peka på förändring och att ”bra kan bli bättre” är en utmaning i alla organisationer. Att inte trampa på några tår eller i vart fall inte skada eller göra någon ledsen är svårt, för hur väl man tror man säger och gör saker så kan man aldrig veta hur mottagaren tar ett budskap. All stolthet man känner för det man jobbar med , det stora  engagemang man känner, det ansvar man känner kan tas illa bara för att någon, eller vid en diskussion i en grupp, säger att vi kan göra något bättre eller att förutsättningar har ändrats så vi ska nog också ändra oss. Är det respektfullt att pga bekvämlighet välja att inte ta upp en förbättringspotential för att ”man inte vill stöta sig” eller är det respektfullt att ta upp det och försöka få till en förändring?  Jag vet vad jag tycker – att visa engagemang, stolthet och att ta ansvar bör vara lika naturligt som att öppna sig för kollegors och andras feedback kring förbättringar. Det är då viktigt att skilja på sak o person o det jag alltid fokuserar på är sak. Ni som jobbat med mig tidigare, ni som jobbar med mig nu och ni som läst en del om mig har hört mig bli citerad ”verkligheten ändras utanför våra fönster varje dag och vi måste därför anpassa oss”. För vem vill leva i en organisation där engagemang, stolthet och ansvar inte genererar det bästa för dem man är till för?

Dock – a och o är att vi har en öppenhet och talar med varandra. Det är också något jag alltid är klar och öppen med i alla mina sammanhang där gemenskap, samarbeten och ”tillsammans” finns – allt från familjen, vännerna till jobbet. Som jag ser det så behövs en del ingredienser för detta – tydliga förväntningar, att man lever efter det man kommit överens om men också att man som vuxen tar ett eget ansvar och pratar och återkopplar. Det som är härligt är att man i en organisation eller sammanhang aldrig är ensam. Om man inte vill eller känner förtroende för den närmaste chefen finns det alltid en chef till. Eller så finns det en kollega som man kan prata med, eller facket eller annat stöd som kan förmedla. Viktigast är att vi har en öppenhet och att det som ömmar och inte känns bra kommer fram så att en förändring kan göras. För vem vill vara i en organisation där öppenhet innebär att man tar sitt ansvar, har sitt engagemang, har sin stolthet men som ingen annan ser eller känner av för man vill varken delge eller vara öppen för  tanken att bra kan bli bättre .

Låt oss hjälpa varandra att utveckla det som är bra till något bättre och säkerställa att vi är med i verkligheten. Och alla ni som känner att det känns oklart eller att förändringar där du är inblandad i går för fort eller för sakta – håll det inte inom dig utan låt det komma fram. Allas åsikter är viktiga för att förstå varandra. Det ger oss en mångfald som är viktig för alla organisationer. Kanalerna är många så att tiga och må dåligt behövs inte. Vi alla kan mycket och extremt mycket tillsammans. Dock finns det en sak som ingen av oss kan och det är att läsa varandras tankar.

Om den bild som getts i viss media baserat på delar av fakta som finns om mitt ledarskap kan ha påverkat Växjö kommun ber jag om ursäkt. Jag lovar er dock att mitt egna engagemang, min stolthet o glädje för mitt jobb bygger på att bra kan bli bättre o jag gör det för att medborgarna, företagarna, medarbetarna o framtidarna ska bo, leva o verka i den bästa kommunen som jag ser att vår kommun ska bli- och jag vet självfallet om att även jag kan bli bättre och är därför glad för all återkoppling, både negativ som positiv. Viktigast är att jag får den till mig.

Tips för helgen är att ni alla får en fantastisk god och härlig påsk – jag hoppas att vi alla ses ikväll på Blåkulla!

Mvh M

Annonser