Tillsammans utvecklar vi vår kommun, vår arbetsplats och oss själva

20160311 chefens dag  350
Workshop på Chefens dag 11 mars. Foto: Hans Runesson

 

I fredags samlades vår koncerns alla chefer på Chefens dag ute på Linnéuniversitetet. Och tillsammans sjösatte vi vår värdegrund.

Värdegrunden är en grundsten i ett av benen i min triangel, om ni kommer ihåg den? En gemensam värdegrund hjälper oss att skapa den kultur vi vill och behöver – och det är något vi kickat igång.

monicas-trekant_kultur

Det är många organisationer som genom en tydlig värdegrund byggt en kultur som stärker personal, organisation och som då ger ett mervärde till  kunder och omgivning. En värdegrund skapar en kultur som i sin tur skapar trygghet, öppenhet och transparens men också ett band mellan de anställda.

Jag har tidigare jobbat på IKEA – ett väldigt stort företag som är världskänt för sitt värdegrundsarbete som är en nyckelfaktor till deras succé. Jag har även jobbat på stora företag där man inte har haft en värdegrund man jobbat med, så jag vet vilken skillnad det gör.

Fredagens workshop med cheferna var startskottet. Men det är bara en början. För det räcker inte att läsa en broschyr och att vi har vår värdegrund på intranätet. Det kommer att ta ett tag det här arbetet. Och vi måste göra det tillsammans – chefer och medarbetare. Tillsammans är nyckeln – tillsammans skapar vi en kultur där respekt, trygghet,  stolthet, transparens och glädje är  ledorden.

Mitt mål, som jag hoppas du som jobbar här vill dela med mig, är att vi ska ha kul och trivas på jobbet och att vi som proffsiga, effektiva och serviceinriktade medarbetare känner att vi jobbar på Sveriges bästa arbetsplats. Det skapar inte bara en stolthet hos oss på arbetsplatsen, utan resulterar i att vi skapar nytta för de vi är till för – våra kommuninvånare, företagare och kunder och de som vill flytta hit (de som jag kallar framtidarna). Genom detta är alla vi som jobbar i kommunkoncernen starkt bidragande till Växjös framväxt och utveckling. Vi är med i skapandet av en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och etablera företag.

Här kan du ladda ner Växjö kommunkoncerns värdegrund
Och här kan du ladda hem foldern För dig som jobbar i Växjö kommunkoncern

Värdegrunden är något vi på Växjö Kommun kommer att jobba mycket med ute på respektive arbetsplatser, men det är också något vi skapar tillsammans med alla våra medborgare, företag och ”framtidare”. För det här är ju något vi gör tillsammans för varandra. Och det kommer som sagt att ta en stund. Men nu har vi börjat. Tillsammans!
/M

Annonser