Kvinnliga egenskaper – finns det?

I går var det internationella kvinnodagen. Och i kväll på Zontaklubbens möte ska jag hålla ett föredrag om ”Etikett kvinnligt, vad är det egentligen”.

Ja vad är det egentligen? Jag har lite svårt att relatera till att det skulle finnas några särskilda kvinnliga egenskaper om jag ska vara ärlig. För mig handlar det om människan och mänskliga egenskaper, inte nödvändigtvis kopplade till kön. Det där är ju förvisso enklare för oss som har turen att vara födda och uppväxta i ett av världens bästa och mest jämställda länder att säga. För väldigt många andra flickor och kvinnor är det en svårare kamp att hävda sina rättigheter.

Men även här i Norden, där man kanske kan tro att vi är lika jämställda finns det skillnader. Det vet jag som tidigare jobbat för ett danskt företag. Vi i Sverige har kommit en bra bit längre vad gäller jämställdhet i arbetslivet.

Zontaklubben är ett nätverk med över 30 000 kvinnor i 67 länder och deras vision är en värld i vilken kvinnors rättigheter ses som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential. Och det är verkligen något jag kan skriva under. Jag vill dra det lite längre – det ska gälla alla oavsett hudfärg, religion, storlek, ålder, sexuell läggning – ja you name it. Jämlikt och jämställt är en självklarhet för mig.

Det är också något som vi tar ställning för i Växjö kommunkoncerns värdegrund. Den ska presenteras på fredag för organisationens alla chefer – jättespännande tycker jag.

Under året ska vi jobba med normkritisk kommunikation här på Växjö kommun. Normkritik är att ifrågasätta det som tas för givet. Att kritiskt granska det vardagliga, det ”normala”, det som uppfattas som självklart. För vad är egentligen normalt? Det som är normalt för mig är kanske jättekonstigt för dig. Och tvärt om.

Jag ser i alla fall fram emot kvällen och att få träffa en massa härliga människor från olika yrken och verksamheter, och som alla har som mål att att stärka kvinnors och flickors ställning i världen och att göra världen till en lite bättre plats att leva på. För alla.
/M

Annonser